hersenen brain 2.png

Autisme en het voorspellende brein

Lezing op aanvraag

This article is free. We do however ask you to go through the order process by clicking the "Order" button below. You will not be charged.

LEZING OP AANVRAAG

In navolging van mijn nieuwste publicatie "Het voorspellende brein en autisme: absoluut denken in een relatieve wereld" kan je de lezing over dit onderwerp op jouw locatie en voor jouw organisatie aanvragen. Mail hiervoor naar: info@petervermeulen.be.

De lezing van 2 uur is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

INHOUD LEZING:

Iedereen die mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) wil ondersteunen, moet begrijpen hoe zij de wereld waarnemen en begrijpen. Een goed begrip van autisme begint met een begrip van de autistische beleving. Dus: met empathie voor hoe een autistisch brein in de wereld staat. In deze cursus presenteren we het autistisch waarnemen en denken vanuit de meest recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen, meer bepaalde het  ‘predictive coding’ raamwerk.

Veel ideeën over het autistische brein zijn gebaseerd op opvattingen over het menselijk brein die verouderd zijn. De computer als een metafoor voor het brein, met zijn input, verwerking en output, is in het verleden erg nuttig geweest, maar lijkt onjuist te zijn in het licht van recente ontdekkingen in de breinwetenschappen. De hersenen zijn geen computer: de hersenen gissen meer dan dat ze aan het rekenen en verwerken zijn. Het brein ontvangt niet alleen informatie van de zintuigen, het gebruikt de zintuigen om zijn eigen voorspellingen te checken. En om 'slim' te gokken, gebruiken de hersenen context, niet alleen om de voorspellingen aan te passen aan de steeds wisselende wereld, maar ook te bepalen hoe open of dicht de filter van de zintuigen moet staan.

Deze Copernicaanse revolutie, die het oude idee van een prikkelverwerkend brein vervangt door het nieuwe idee van een voorspellend brein, nodigt ons uit om de autistische hersenen anders te bekijken, maar - nog belangrijker - ook om een aantal strategieën die we decennia lang hebben gebruikt, te herzien.

We zullen het concept van het voorspellende brein uitleggen met wetenschappelijk materiaal, gedachtenexperimenten, concrete voorbeelden en anekdotes. En we zullen laten zien hoe de nieuwe ideeën over de autistische hersenen sommige van onze strategieën bij autisme zullen veranderen, meer bepaald inzake het omgaan met sensorische hyperreactiviteit, taal en communicatie, en de sociale cognitie.

De cursus duurt 2 uur (excl. pauze)