125fc951-470a-4af9-ad5c-c36ea1d93141-thumbnail.jpg

Autism-Good-Feeling Questionnaire Swedish

This article is free. We do however ask you to go through the order process by clicking the "Order" button below. You will not be charged.

Autism-Good-Feeling-frågeformuläret är ett informellt bedömningsverktyg. Syftet är att ge
utbildare, skötare och andra professionella, idéer för att ge ökat välmående hos människor inom
autismspektrum.