9da713af-1037-4c13-ab0d-ff35a6506eed-thumbnail.jpg

Autism-Good-Feeling Questionnaire Norwegian

This article is free. We do however ask you to go through the order process by clicking the "Order" button below. You will not be charged.

Autism‐Good Feeling‐Questionnaire er et uformelt spørreskjema. Målsetningen er å gi pårørende, ansatte og andre fagfolk ideer som kan øke velvære for personer på autismespekteret.