hersenen brein prediction.png

Het voorspellende brein en autisme

Dagcursus over autisme en het voorspellende brein

This article is free. We do however ask you to go through the order process by clicking the "Order" button below. You will not be charged.

Dagcursus over het voorspellende brein die op verzoek online dan wel live in persoon aangeboden kan worden.

Iedereen die mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) wil ondersteunen, moet begrijpen hoe zij de wereld waarnemen en begrijpen. Een goed begrip van autisme begint met een begrip van de autistische beleving. Dus: met empathie voor hoe een autistisch brein in de wereld staat. In deze cursus presenteren we het autistisch waarnemen en denken vanuit de meest recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen, meer bepaalde het  ‘predictive coding’ raamwerk.

Veel ideeën over het autistische brein zijn gebaseerd op opvattingen over het menselijk brein die verouderd zijn. De computer als een metafoor voor het brein, met zijn input, verwerking en output, is in het verleden erg nuttig geweest, maar lijkt onjuist te zijn in het licht van recente ontdekkingen in de breinwetenschappen. De hersenen zijn geen computer: de hersenen gissen meer dan dat ze aan het rekenen en verwerken zijn. Het brein ontvangt niet alleen informatie van de zintuigen, het gebruikt de zintuigen om zijn eigen voorspellingen te checken. En om 'slim' te gokken, gebruiken de hersenen context, niet alleen om de voorspellingen aan te passen aan de steeds wisselende wereld, maar ook te bepalen hoe open of dicht de filter van de zintuigen moet staan.

Deze Copernicaanse revolutie, die het oude idee van een prikkelverwerkend brein vervangt door het nieuwe idee van een voorspellend brein, nodigt ons uit om de autistische hersenen anders te bekijken, maar - nog belangrijker - ook om een aantal strategieën die we decennia lang hebben gebruikt, te herzien.

In deze dagcursus zullen we het concept van het voorspellende brein uitleggen met wetenschappelijk materiaal, gedachtenexperimenten, concrete voorbeelden en anekdotes. En we zullen laten zien hoe de nieuwe ideeën over de autistische hersenen sommige van onze strategieën bij autisme zullen veranderen, meer bepaald inzake de strategieën en interventies voor overprikkeling of sensorische hyperreactiviteit, strategieën om taal en communicatie te bevorderen, en interventies om de sociale cognitie, emotieregulatie en sociale vaardigheden te stimuleren bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.